Din lokala elektriker!

Bor du runt om Lund så är det givetvis MSW Service du ska kontakta när du har minsta problem som berör el. Tjänsterna är många men det enda du behöver veta är som sagt att MSW är din elektriker i Lund. Det kan vara svårt att ibland hitta hantverkare eller andra företag som utför olika serviceyrken, man kan egentligen bara gå på rekommendationer och därför ser jag till här att du får det tydligt för dig att du inte behöver vara orolig om du söker en elektriker och du bor runt om Lund-området. Med många års erfarenhet så utför man alltid alla jobb på ett tryggt och säkert sätt. Man hjälper till med en oändlig mängd olika tjänster, oavsett om det gäller nybyggen eller redan existerande byggen. Privatperson lik väl som företag kan anlita MSW och det spelar ingen roll hur stora ni är, inget arbete är för stort eller för litet för MSW!

Kundnöjdhet och spridning

Det som MSW har varit riktigt duktiga på är att se till att utföra jobben väl som i sin tur gjort att ordet har spridit sig i Lund. Jag vet nämligen att jag inte är den enda som tipsat om MSW på det här viset när det kommer till att välja elektriker i Lund. Och det behöver kanske inte vara svårare. Att låta kundnöjdheten vara en otroligt viktig del i sin verksamhet så får man se till att alltid prioritera att kunden känner sig trygg och nöjd med arbetet som är utfört. Man ser därför till att också skräddarsy lösningar som gör att oavsett behovet så ser man till att matcha det. Kunden ska helt enkelt få det som man efterfrågat och man är helt enkelt bara extra tydlig med att inga arbeten är för små eller för stora!

Är torpargrund och krypgrund samma sak?

Jag tror vi är många som har funderat på denna fråga: är torpargrund och krypgrund samma sak? Svaret på den frågan får ni om ni läser vidare i texten. Kort förklarat så är en krypgrund ett hålrum eller utgrävt rum under huset. Utrymmet blir då ventilerat med vanlig ”uteluft” för att slippa fukt och kondens och i moderna text sammanhang kallas detta för uteluftventilerad krypgrund. Detta är absolut inget nytt tillvägagångssätt utan har funnits väldigt länge men namnet på krypgrunden förr var alltså ”torpargrund”.

Torpargrund och krypgrund

Det som skiljer sig åt mellan en mer modern så kallad ”krypgrund” versus den äldre modellen ”torpargrund”, är några olika saker. I det mer moderna huset eller torpet är värmeisoleringen bättre i själva bjälklaget kontra äldre torpargrunder. I moderna krypgrunder så sker ventilationen året om kontra torpargrunden som tätades under den kalla perioden där värmen inifrån kom från vanligtvis en källa, spisfundamentet. Krypgrunder är vanligt förekommande fortfarande på grund av tekniska och ekonomiska skäl då krypgrunden är en mycket prisvärd lösning för mindre hus och bostäder.

Krypgrunder i modern tid

Eftersom den moderna krypgrunderna är mycket bättre isolerade samt att fuktförhållandena i grunden helt styrs av klimatet ute (då de ventileras lika mycket året runt) så styrs också klimatet i krypgrunden helt och hållet av uteluften. Vid kyla så kyls också marken i krypgrunden ner och finns kvar där även under sommaren då varm och fuktig luft tar sig ner i grunden. Det som händer när varm luft möter kall är att det bildas kondens vilket dom flesta vet är en bra grogrund för bakterier samt mögel. I de gamla torpargrunderna som täpptes till under vintern kyldes aldrig marken ner i samma utsträckning och när sommaren kom med varma vindar så blev kondensen inte alls lika hög som i moderna krypgrunder.  Med detta sagt så var den äldre varianten av krypgrund mindre utsatt för fukt och tillväxt av mögel.