Är torpargrund och krypgrund samma sak?

Jag tror vi är många som har funderat på denna fråga: är torpargrund och krypgrund samma sak? Svaret på den frågan får ni om ni läser vidare i texten. Kort förklarat så är en krypgrund ett hålrum eller utgrävt rum under huset. Utrymmet blir då ventilerat med vanlig ”uteluft” för att slippa fukt och kondens och i moderna text sammanhang kallas detta för uteluftventilerad krypgrund. Detta är absolut inget nytt tillvägagångssätt utan har funnits väldigt länge men namnet på krypgrunden förr var alltså ”torpargrund”.

Torpargrund och krypgrund

Det som skiljer sig åt mellan en mer modern så kallad ”krypgrund” versus den äldre modellen ”torpargrund”, är några olika saker. I det mer moderna huset eller torpet är värmeisoleringen bättre i själva bjälklaget kontra äldre torpargrunder. I moderna krypgrunder så sker ventilationen året om kontra torpargrunden som tätades under den kalla perioden där värmen inifrån kom från vanligtvis en källa, spisfundamentet. Krypgrunder är vanligt förekommande fortfarande på grund av tekniska och ekonomiska skäl då krypgrunden är en mycket prisvärd lösning för mindre hus och bostäder.

Krypgrunder i modern tid

Eftersom den moderna krypgrunderna är mycket bättre isolerade samt att fuktförhållandena i grunden helt styrs av klimatet ute (då de ventileras lika mycket året runt) så styrs också klimatet i krypgrunden helt och hållet av uteluften. Vid kyla så kyls också marken i krypgrunden ner och finns kvar där även under sommaren då varm och fuktig luft tar sig ner i grunden. Det som händer när varm luft möter kall är att det bildas kondens vilket dom flesta vet är en bra grogrund för bakterier samt mögel. I de gamla torpargrunderna som täpptes till under vintern kyldes aldrig marken ner i samma utsträckning och när sommaren kom med varma vindar så blev kondensen inte alls lika hög som i moderna krypgrunder.  Med detta sagt så var den äldre varianten av krypgrund mindre utsatt för fukt och tillväxt av mögel.