Isolera yttervägg

Hur går man bäst tillväga när det är dags att isolera yttervägg? Det är ju meningen att själva isoleringen ska vidhålla den härliga värmen som blir på insidan. Isoleringen som sådan fungerar som bäst när luften i den är stilla. Därför är det bra att vara noggrann med vindskydd på husets utsida för att förhindra risken att vinden tränger in i isoleringen, då gör isoleringen sig som bäst. Kanske har du också hört talas om så kallade ”köldbryggor” som du ska undvika. Köldbryggor har lätt för att uppstå till exempel i hörn, runt fönstren eller via stommen. Det finns metoder att isolera ytterväggen för att undvika och förebygga dessa köldbryggor, det kallas för att isolera korsvis i flera lager.

Värde för isolering

Du har säkert hört talas om ett värde som kallas för U-värde, det brukar användas när det gäller fönster och det är säkert där som de flesta känner igen det ifrån. Men också väggens isoleringsvärde ska anges i U-värde och som hjälper till att tala om hur bra isolerade husets vägg är. Man kan förklara värdet som en koefficient för hur värmen tar sig igenom husets väggar. Detta värde mätes i watt per kvadratmeter samt grader i celsius. Då får du veta hur stor effekten är av värmeläckagen per kvadratmeter. Enkelt förklarat, ju lägre värde desto bättre isolering av yttervägg.

Isolering av yttervägg & fönster

Det är ju också andra saker som påverkar hur mycket av värmen som läcker ut, det vanligaste är att det läcker ut genom fönstren. Hur många fönster finns det och vilken typ av fönster är det samt vilken typ av isolering är det i väggen och hur är den monterad. Även om du ser till att isolera ytterväggen så kan det ändå läcka ut en hel del genom husets fönster så i allmänhet när man isolerar ett hus gås också fönstren igenom och byts ut om de har för dåligt isolervärde.