Flyttstädning

Människor flyttar varje dag i hela Sverige och lämnar efter sig hus och lägenheter som behöver städas. Detta är så klart ett ypperligt tillfälle för de företag som utför flyttstädning att sälja in sina tjänster, ett exempel på städföretag som erbjuder flyttstädning är Dammråttan, https://dammrattan.se/stadtjanster/flyttstadning/. Perfekt för dig som inte hinner, orkar eller kan städa ur din bostad på egen hand. Det är tillräckligt mycket att tänka på när man flyttar ändå, så just flyttstädningen kan vara väldigt skönt att slippa fundera på och är värt väldigt mycket för många.

Många behöver flyttstädning

För något år sedan flyttade ungefär 1 600 000 personer inom Sverige, varav de största antalet bara flyttade en gång. Men faktiskt hela 14 procent av befolkningen flyttade till ny bostad två eller fler gånger. Jämfört med tidigare år hade antalet flyttar ökat med cirka 5 procent. Det är svårt tycker jag att säga om det är mycket eller lite, är vi svenskar ett folk som gillar att röra på oss? Det framgick inte av statistiken, men att många är i behov av flyttstädning framgår i alla fall klart och tydligt. Det hade också varit intressant att veta hur många av dessa personer som väljer att utnyttja företag till flyttstädning.

Flyttar inom 5 mil

Om vi är ett folk som flyttar ofta vet jag inte, men av statistiken att döma så är vi åtminstone ett folk som inte gillar att flytta för långt bort från dåvarande bostad. Ungefär 80 procent av alla som flyttar gör det inom en radie av 50 kilometer från den gamla bostaden. Det är ju ganska lätt att förstå då den sträckan brukar innebära att barnen kanske kan gå kvar på samma skola och att föräldrarna kan fortsätta arbeta på samma arbetsplats. De som väljer att flytta längre avstånd tillhör ofta den yngre målgruppen 18-39 år.